Bent u nieuw op deze website, dan kunt u zich middels bovenstaande knop registreren.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen.

Tussenschoolse opvang (TSO)

 1. Hoe verdeel ik de kosten als ik gescheiden ben?

  Voor het vast overblijven is het mogelijk om een kind te laten overblijven op oneven en even weken.

  Hierdoor kan bijvoorbeeld ouder/verzorger 1 voor de even weken overblijf aanvragen en ouder/ verzorger 2, overblijf aanvragen voor de oneven weken.

  Hiervoor moeten beide ouders/verzorgers zich wel afzonderlijk registreren.

 2. Waar kan ik terecht als ik technische probelemen heb met de website?

  Mocht u technische problemen ondervinden met het gebruik van de website van de eerste stap tussenschoolse opvang? Dan kunt u contact opnemen met:

  Wiwi Websolutions
  Professor Molkenboerstraat 14
  6524 RP Nijmegen

  Telefoon: 024 - 388 88 69
  E-mail:
  info@wiwi.nl

  Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de eerste stap, telefoonnummer 024-6488371.
  Bij voorkeur van dinsdag tot en met vrijdag.

   

 3. Hoe kan ik mijn vaste overblijf wijzigen?

  Het (vaste) overblijf is zelf pas te wijzigen na een aanvangsperiode van 4 weken. Wilt u desondanks iets wijzigen, neem dan contact op met de TSO administratie via 024-6488371 of via tso@deeerstestap.nl, dan wordt in overleg de overblijf gewijzigd.

  Het overblijf uitbreiden of structureel een vaste dag tegen een andere vaste dag ruilen, is wel altijd mogelijk.

 4. Hoe pas ik mijn gegevens aan?

  Wanneer u inlogt met uw e-mailadres en uw wachtwoord, kunt u links in het menu bij 'Mijn Gegevens' uw gegevens wijzigen.

 5. Wat zijn de kosten?

  De eerste stap hanteert de volgende prijzen voor het schooljaar 2019-2020:

  • Bij inschrijving voor vast overblijven hanteren we een tarief van € 2,75 per opvangdag.
  • Bij incidenteel overblijven is de prijs € 3,75 per opvangdag. Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kost dus € 37,50.

  Deze prijzen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van de tussenschoolse opvang zoals personeel, vrijwilligers (TSO-krachten), spelmaterialen en de financiële administratie.

  Bij het vaststellen van het totaal te betalen bedrag houden we rekening met de door de school van uw kinderen vastgestelde schoolvakanties en vaste vrije (vrij)dagen voor de onder- en bovenbouw. Deze dagen brengen we niet in rekening indien een contract is gesloten voor vast overblijven op die dagen.
  De door de school vastgestelde studiedagen en incidentele vrije dagen worden verrekend met behulp van een korting op het tarief. De kortingen zijn zichtbaar in uw account onder 'Berekening per kind'. Als ouder/verzorger blijft u zelf verantwoordelijk voor het overblijven op deze dagen. In het programma kunt u niet zien welke dagen studiedagen zijn. U dient daarvoor de schoolkalender te raadplagen.

  Voor het overblijven neemt uw kind zelf een lunchpakketje en drinken mee.

 6. Hoe meld ik me aan voor vaste tussenschoolse opvang?

  Wilt u voor een schooljaar of een deel daarvan gebruik maken van de tussenschoolse opvang? Dan kunt u zich eenvoudig registreren via de website van de eerste stap: www.deeerstestap.nl. Als u dat heeft gedaan, kunt u vervolgens uw kind(eren) aanmelden voor vast overblijven.

  U kunt uw kind op elk gewenst moment inschrijven voor vaste tussenschoolse opvang. Als uw kind(eren) het gehele schooljaar vast overblijft, verzoeken wij u uw kind(eren) aan te melden vóór de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Meldt u uw kind aan in de loop van het schooljaar, dan verzoeken wij u dit te doen minimaal één week voor de eerste overblijfdag van uw kind. Voor een komend schooljaar kunt u zich aanmelden vanaf halverwege de zomervakantie van dat jaar.

  Wilt u nadere bijzonderheden rond uw inschrijving doorgeven of heeft u vragen over de website of het formulier, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw school. U kunt ook contact opnemen met de administratie van de eerste stap, telefoon 024-6488371 of e-mail tso@deeerstestap.nl.

  U kunt uw kind ieder jaar opnieuw in de laatste week van de zomervakantie aanmelden. De eerste stap heeft voor ieder schooljaar weer uw toestemming nodig om de kosten te kunnen incasseren. Daarnaast wijzigt elk jaar de groep van u kind. Overigens blijven de reeds ingevulde gegevens gewoon bewaard op uw account.

 7. Hoe meld ik me aan voor incidentele tussenschoolse opvang?

  Het is altijd mogelijk om incidenteel gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Ook hiervoor kunt u via www.deeerstestap.nl op onze site terecht. U dient zich eerst via de website te registreren alvorens u een strippenkaart kunt aanvragen. Via een e-mail krijgt u de nota toegestuurd.

  Met een strippenkaart kan uw kind 10 keer overblijven. Deze kaart blijft geldig zolang uw kind op school zit of zolang er op de school van uw kind tussenschoolse opvang door de eerste stap aangeboden blijft. De strippenkaarten worden digitaal in onze administratie bewaard en afgevinkt. De coordinator plaatst uw kind per schooljaar in de juiste groep.

  Als u uw kind(eren) incidenteel wilt laten overblijven, dient u dit uiterlijk de dag van overblijven vóór 9.00 uur aan de coördinator door te geven. Het telefoonnummer van de coordinator staat in de informatiefolder van uw school, en onder punt 11 van deze pagina.

  Alleen dan kunnen wij goed toezicht houden of alle kinderen aanwezig zijn.

  Als er voor de 11e keer gebruik wordt gemaakt van de strippenkaart, maken wij automatisch een nieuwe kaart aan en ontvangt u van ons een nota. Als uw kind de school verlaat en er nog meer dan twee strippen over zijn, krijgt u het resterende bedrag gerestitueerd.

  De strippenkaart staat op uw naam en kan door alle kinderen uit uw gezin worden gebruikt.

  Indien de school overgaat op het 5-gelijke-dagen-model wordt de strippenkaart automatisch stopgezet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal het bedrag van de resterende strippen terugbetaald worden.

 8. Moet ik me altijd afmelden als mijn kind een keer niet komt?

  Ja, dat stellen we zeer op prijs. Wij kunnen dan goed in de gaten houden of alle kinderen er ook echt zijn. Indien uw kind op een dag geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. Ook als uw kind bijvoorbeeld een keer bij een vriendje wil gaan eten, dient u dit te melden. Als dit niet gebeurt, dan blijft uw kind ‘gewoon' op school over. Hoe en bij wie u moet afmelden, kan per school verschillen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de coördinator van het overblijven van uw school.

  De Tandem 06-46920663 Kerklaantje 15   Nederasselt TSOTandem@deeerstestap.nl

   

 9. Ik heb mijn twee (of meer) kinderen aangemeld, maar ik ontvang maar voor één kind een nota.


  Het kan zijn dat voor uw kinderen de namen en groepen heeft ingevuld, maar bij
  'vast overblijven' niet voor elk kind apart de volledige procedure heeft doorlopen. Ook de betaalgegevens invullen en het toestemming verlenen voor automatische incasso is voor ieder kind noodzakelijk omdat wij formeel voor iedere incasso uw toestemming nodig hebben.

 10. Als ik alleen maar gebruik maak van een strippenkaart, moet ik dan ook jaarlijks mijn kinderen opnieuw inschrijven?


  Als u uw kinderen niet vast laat overblijven, maar alleen werkt met een strippenkaart, hoeft u uw kinderen niet jaarlijks opnieuw in te schrijven. De strippenkaart loopt automatisch door van het ene naar het andere schooljaar. De strippenkaart is onbeperkt geldig.

  Indien de school overgaat op het 5-gelijke-dagen-model wordt de strippenkaart automatisch stopgezet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal het bedrag van de resterende strippen terugbetaald worden.

 11. Wat zijn de telefoonnummers van de scholen voor het aanmelden of het afmelden van mijn kind(eren)?
  De Tandem 06-46920663 Kerklaantje 15   Nederasselt TSOTandem@deeerstestap.nl

   

 12. Hoe kan het dat ik voor mijn ene kind iets meer per maand betaal dan voor het andere kind?


  Dit heeft te maken met verschillen tussen de groepen. Vaak heeft de
  onderbouw meer vrije (studie)dagen dan de bovenbouw, maar ook een schoolkamp bijvoorbeeld wordt door ons in mindering gebracht op het aantal te factureren dagen. Met andere woorden, wij tellen de
  werkelijke dagen per weekdag per groep en verrekenen dit in het tarief.

  De berekening is zichtbaar in uw account onder 'Berekening per kind'.

   

   

 13. Waarom wordt in de zomervakantie nog een bedrag voor 'vaste TSO' van mijn bankrekening afgeschreven?

  Incassering vindt maandelijks achteraf plaats, omstreeks de 15e van iedere maand. De kosten per schooljaar worden in maandelijkse gelijke bedragen afgeschreven. Het af te schrijven bedrag bestaat uit de kosten per (resterend deel van het) schooljaar gedeeld door het aantal (resterende) schoolmaanden. Daarom wordt de laatste termijn van het schooljaar afgeschreven in augustus ná afloop van het schooljaar.
  Indien er na 1 juli namelijk nog wijzigingen doorgevoerd zijn, worden deze medio augustus nog bij u in rekening gebracht c.q. met u verrekend.

 14. Waarom ontvang ik informatieve emails m.b.t. TSO terwijl mijn kind niet is aangemeld.

  Voor het verzenden van emails aan ouders wordt een peildatum ingegeven. Alle ouders wiens kinderen op die peildatum ingeschreven stonden ontvangen een email.

  Ondanks het zorgvuldig kiezen van deze peildatum kan het voorkomen dat u deze e-mail ontvangt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Voor een verzoek tot inschrijving voor het volgende schooljaar wordt een peildatum gebruikt aan het einde van het vorige schooljaar om zo alle ouders te bereiken die recent gebruik gemaakt hebben van TSO. Ouders van schoolverlaters of ouders die geen gebruik meer wensen te maken van TSO ontvangen zodoende deze emails nog. U hoeft geen verdere actie te ondernemen.

  Indien u van mening bent dat u deze e-mails niet zou moeten ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar TSO@deeerstestap.nl. Wij zullen dan controleren waarom u nog als 'actief' in het overblijfsysteem staat en dit eventueel corrigeren.

 15. Waarom ontvang ik, ondanks dat ik mijn kind reeds ingeschreven heb, nog een herinneringsmail?

  Bij het verzenden van de herinneringsmail kunnen wij geen onderscheid maken in ouders die hun kinderen wel/niet ingeschreven hebben.

  Als u uw kind reeds ingeschreven hebt en u heeft hiervan een bevestiging ontvangen of u ziet dat de inschrijving over de juiste periode in uw account is weergegeven, hoeft u niets te doen. De inschrijving is dat bij ons bekend.

 16. Ik wil mijn kind aanmelden, maar het lukt niet.

  Wij doen er alles aan om de aanmelding voor de Tussenschoolse opvang zo gebruiksvriendelijk te maken.Toch kan het altijd voorkomen dat het aanmelden voor het overblijven niet lukt. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch op 024-6488371 of per mail via tso@deeerstestap.nl.

 17. Wat moet ik doen als school overgaat op 5-gelijke-dagen-model?

  Vaste overblijf
  De vaste overblijf stopt automatisch; er is geen opzegging nodig. Na afloop van het schooljaar ontvangt u in augustus de laatste termijnfactuur. Na de betaling van deze factuur is het schooljaar en dus de overblijf helemaal afgehandeld.

  Strippenkaart
  Het overblijven met een strippenkaart stopt automatisch; er is ook hier geen opzegging nodig. Eerst wordt de strippenkaart door onze coördinatoren helemaal bijgewerkt. Daarna wordt de strippenkaart stopgezet en krijgt u eventuele resterende strippen terugbetaald. Naar verwachting zal dit kort na de zomervakantie zijn.

  Voor het terugstorten van de resterende strippen is het belangrijk dat in uw account het juiste bankrekeningnummer vermeld staat. Wilt u dit svp controleren?

 18. Hoe kan ik de juistheid van de factuur controleren?

  Vaste overblijf
  De berekening van het totale bedrag van de overblijfperiode, kunt u inzien door met uw account in te loggen op de overblijfwebsite (www.deeerstestap.nl). 

  Klik om in te loggen op de blauwe knop rechtsboven 'inloggen TSO'. Door na het inloggen te klikken op 'Berekening per kind', kunt u zien hoe de afrekening tot stand komt.

  De eerste stap houdt ook zoveel mogelijk rekening met vooraf (d.w.z. voor openstelling van de inschrijving aan de start van het betreffende schooljaar) vastgestelde studiedagen of andere dagen zonder overblijf. Deze vooraf bekende dagen worden niet in de 'Berekening per kind' opgenomen. Indien bepaalde klassen incidenteel niet overblijven en dit is vooraf bekend, worden deze als een korting in het tarief verwerkt. De kortingen zijn zichtbaar in uw account onder 'Berekening per kind'. 

  Onder 'Berekening per kind' kunt u ook een overzicht van de gemaakte (en de eventueel nog te verwachten) termijnfacturen inzien.

   

  Strippenkaart
  Een strippenkaart heeft een vaste prijs. Een strippenkaart voor 10 keer overblijven kost dus € 37,50.
  Indien uw kind geen gebruik meer maakt van het overblijven, kunt u dit per e-mail (TSO@deeerstestap.nl) doorgeven en worden niet gebruikte strippen terugbetaald.

© 2010 - 2021 De Eerste Stap - Ontwerp & realisatie: Wiwi Websolutions